Yönetim Kurulu


Başkan
GürhanEteke

Başkan Yardımcısı
Tanju Erol

Sayman
Duygu Turan Engin

Sekreter
Miray Eslek

Üye
Ali Tüzün Güven